Logg inn ›

Fjellam fra Imsdalen

Vet du at Brødr Ringstad må til Imsdalen for å finne de beste lammene?

I fjellsidene over Imsdalen er det gode beite­forhold, og her beiter lammene som til slutt ender hos Brødr Ringstad.  Det er bøndene Jo Gimse og Odd Grundt som driver hver sin gård i Stor-Elvdal kommune som leverer lammekjøttet til Brødr Ringstad. De har til sammen 300-400 sauer, og under lamming flerdobles antallet dyr.

Våren er en travel tid for sauebøndene. Når lammingen begynner i april starter også vårens vakreste eventyr. Sauefjøsene fylles opp av små, krøllete lam som stabler seg på ustøe bein så snart de kommer til verden. Når lammene blir noen uker gamle får de bli med på innmarksbeite. Både Jo og Odd har store innmarksområder som de benytter til beiteområder for sauene og lammene de først uken av deres levetid. Her får bøndene fulgt godt med på utviklingen til lammene, samtidig som de vokser raskt og blir klare for fjellbeite.

Den første uka i juni er vanligvis en fin tid for sauebøndene å slippe lam og sauer på fjellbeite. Beiteområdene går fra tregrensen og helt opp på snaufjellet. På fjellbeite har dyrene store og frodige beiteområder tilgjengelig hvor de kan gresse og kose seg gjennom hele sommeren og frem til slutten av august.

Imsdalen er et naturskjønt område med et særdeles rikt dyreliv. Elva Imsa renner gjennom dette området, og kildevannet fra Imsdalen er viden kjent for sin rene og klare smak. Dyrevelferden er godt ivaretatt når lammene har tilgang på disse flotte beiteområdene, det friske vannet og den klare fjellufta, og grunnlaget er lagt for den gode kjøttkvaliteten på lammene du får hos Brødr Ringstad.

Fjellam fra Imsdalen gir deg smaken av norsk natur!