Logg inn ›

Fransk storfe Blonde d'Aquitaine

Blond og fager med franske aner – har du hørt om Blonde d’Aquitaine?

Siden 1995 har Ole-Anders Holmsen hatt den franske storferasen Blonde d’Aquitaine (uttales: blonde de akiten) frittgående ute i sine åpne fjøs, og på jordene som omkranser den idylliske gården i Rakkestad. Ole-Anders sin entusiasme for disse flotte dyrene har resultert i at det nå er fem lokale bønder som leverer slakt av Blonde d’Aquitaine til Brødr. Ringstad.

Disse store, flotte, lysebrune dyrene trives best når de kan bevege seg fritt på beiteområde og benytte overbygde fjøs ved behov. Under fjøstaket er det bestandig ny, tørr halm og her kan de søke ly for vær og vind. De rundt 200 dyrene på gården lever sammen i grupper på 30-40 dyr, og de har alltid tilgjengelig rikelige mengder med næringsrikt gress, høy og kraftfôr. Når utetemperaturen kryper nedover på gradestokken vinterstid legger dyrene seg tett sammen i halmen som avgir varme til dyrene, og bidrar til at de holder varmen godt.

Blonde d’Aquitaine ble opprinnelig brukt som trekkdyr i Pyreneene. De er muskuløse, sterke og har et godt lynne. Størrelsen på dyra og muskelmassen gjør at dyrene har god kjøttfylde.

Blondekjøttet, som vi kaller det, er lyst og har utseendemessig noe preg av kalv. Det har en unik mørhet, og lavt fettinnhold. Under tilberedning anbefaler vi derfor å bruke litt svakere varme enn du gjør med vanlig storfekjøtt.