Logg inn ›

Vilt

Vi har godkjenning som viltbehandlingsanlegg.

Dette innebærer at vi kan ta imot vilt med egenerklæring fra kompetent jeger. Viltet må transporteres hit på forskriftsmessig vis. Vi foretar en visuell kontroll  ved mottak. Deretter oppbevares skrotten på forskriftsmessig mottakskjøl her hos oss, inntil Mattilsynet har foretatt sin undersøkelse for endelig godkjenning og stemples ovalt.

Kontakt oss for mer informasjon og avtale. Vi tar også imot viltkjøtt for nedskjæring hvis dyret er slaktet på annet godkjent viltbehandlingsanlegg eller viltslakteri, og er stemplet med ovalstempel.