Logg inn ›

Salgs- og leveringsbetingelser

Generelt
Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alt salg fra Brødr Ringstad AS, så lenge ikke annet er skriftlig avtalt.

Lagerførte standardvarer
Med lagerførte standardvarer menes varer som er ferdig produsert og kan bestilles direkte fra lager.

Bestillingsvare og produksjonsvare
Med bestillingsvare menes varer som først vil bli innkjøpt når varen er bestilt.
Med produksjonsvare menes varer som først blir produsert når varen er bestilt.

Kundeservice og ordremottak
På vår hjemmeside www.brodr-ringstad.no kan nye kunder registrer seg, og alle vår eksisterende kunder kan bestille varer via vår nettbutikk. Vårt kundeservice er tilgjengelig på tlf 69221900 kl 08.00-16.00. Eventuelt kan også bestillinger sendes på e-post til ordre@brodr-ringstad.no hele døgnet.

Bestillinger
Kundens bestilling er bindende når ordren er mottatt hos Brødr Ringstad. Kunden mottar deretter en ordrebekreftelse på e-post fra Brødr Ringstad. Innsigelser mot ordrebekreftelse må gjøres umiddelbart og senest 12 timer etter mottagelse av ordrebekreftelse. Kansellering av ordre etter at bestillingen er satt i ekspedering eller produksjon kan kun skje etter avtale, og mot dekning av eventuelle påløpte kostnader.

Lagerførte standardvarer
Når det gjelder lagerførte standardvarer er det ønskelig at det beregnes en virkedag mellom mottak av ordre og levering av varer. Dvs. ordre som mottas dag 1 blir levert dag 3, forutsatt at leveringsdag er i henhold til kjørerute. Absolutt siste frist for innsending av ordre på lagerførte standardvarer er kl 12.00 dagen før varelevering.

Bestillingsvare og produksjonsvare
Når det gjelder bestillingsvarer og produksjonsvarer vil levering normalt skje på den tiden som er angitt på ordrebekreftelse, dvs 2-6 virkedager etter at ordren er registrert hos Brødr Ringstad.

Hvis en vare ikke kan leveres eller er utsolgt vil restordre bli laget og kunden skal bli kontaktet pr tlf eller motta e-post med ny ordrebekreftelse og leveringsdato. Restordre skal leveres innen to dager etter opprinnelig leveringsdato, og uten ekstra kostnad for kunden. Dersom vi mot formodning ikke kan levere den ønskede varen vil vi tilby en erstatningsvare til samme pris og kvalitet som opprinnelig bestilt vare.

Priser
Alle priser er oppgitt eks. mva. Prisjustering skjer to ganger pr år, hhv. 1.februar og 1. juli Brødr Ringstad forbeholder seg retten til, uten varsel, å endre priser som følge av prisendringer fra leverandører, valutaendringer eller andre prisreguleringer i markedet.

Vi tar forbehold om eventuelle trykkfeil i produktkatalog, prislister, nettside og annet reklamemateriell. Som trykkfeil regnes også oppgitte muligheter for bestilling av produkter som har gått ut av sortimentet, og som derfor ikke kan leveres.

Frakt og ekspedisjonsgebyr
For Østfold, Akershus og Oslo regionen leveres våre varer fraktfritt. med unntak av ordre pålydende mindre enn kr 1500,- hvor det kan påløpe et fraktgebyr opptil kr 500,-. For resten av Norge tilkommer fraktkostnader som betales av kjøper med mindre noe annet er avtalt skriftlig på forhånd.

Tilbud
Alle tilbud gis uten forpliktelser og med forbehold om prisøkninger og endrede leveringsmuligheter. Tilbud er gjeldende i 30 dager fra tilbudets dato dersom ikke annet er angitt.

Levering
Levering skjer direkte fra vårt lager på den mest hensiktmessige måte, som oftest med Brødr Ringstad sine egne transportmidler. Våre varer er hovedsakelig kjøle- og frysevare, og vi tilstreber å levere i henhold til ubrutt kjøle- og frysekjede.

Ved varelevering må varemottaker selv påse at vareemballasje ikke er skadet og at levert mengde er i overensstemmelse med pakkseddels pålydende. Eventuell skade eller manglende mengde må påføres pakkseddel før kvittering for mottagelse, og må meldes Brødr. Ringstad umiddelbart og senest innen to dager fra varemottagelse, ellers anses kunden for å ha akseptert varene. Hvis så ikke skjer fraskriver Brødr. Ringstad seg ansvar for skade eller mangel.

Produktinformasjon
Kjøper må beregne noe avvik når det gjelder enhetsvekt, mengde og antall som oppgitt i produktkatalog, nettside og annet reklamemateriell. Mange av våre produkter har variabel vekt, og oppgitte vekter er derfor gjennomsnittsvekt eller ca. vekter. Mengde oppgitt på ordrebekreftelse vil derfor i de fleste tilfeller avvike fra vekter oppgitt på pakkseddel, og kunden blir fakturert for reelt levert mengde i henhold til pakkseddel.

Avvik mellom bilde av produkt og produktets virkelige utseende kan forekomme.

Betaling
Brødr Ringstad sine generelle betalingsbetingelser er netto pr 10 dager. Kreditt innvilges etter en kredittvurdering, og Brødr Ringstad kan gi avslag på kreditt uten nærmere begrunnelse. Dersom en kunde er ny, ikke kan kredittgodkjennes eller misligholder sine betalingsbetingelser kan Brødr Ringstad be om forskuddsbetaling eller kontantbetaling ved varelevering.

Faktura dateres den dagen varene blir levert eller er klar for henting. Etter forfall belastes purregebyr og renter etter gjeldende satser.

Reklamasjon
Kun feil forårsaket av Brødr Ringstad (feilvarer, feillevering eller kvalitetsreklamasjoner) gir grunnlag for retur. Retur utenom disse tilfellene må avtales særskilt.

Dersom varens holdbarhet er kraftig redusert forårsaket av feil fra Brødr Ringstad (som f.eks vacumslipp o.l) skal varen normalt destrueres av kunde. Det må klargjøres med Brødr Ringstad før destruering skjer.

Reklamasjon omfatter ikke feil eller mangler som er oppstått pga. kjøpers feilaktige oppbevaring, bruk eller tilberedning av varen.

All vareretur skal forhåndsgodkjennes av Brødr Ringstad og vår sjåfør henter returvarer ved første mulig anledning. Returseddel fylles ut av vår sjåfør, signeres av kunde og kredit gjøres ved neste fakturering. Returfrakt for Brødr Ringstad’s regning via andre kanaler enn Brødr Ringstad aksepteres ikke.

Erstatning
Eventuelle forsinkelser i forhold til bekreftet leveringstidspunkt berettiger ikke noe form for erstatning. Brødr Ringstad har intet ansvar for eventuelle økonomiske tap kunden påføres som et resultat av forsinkelser eller uteblitte leveranser. Skulle Brødr Ringstad bli pålagt erstatningsansvar etter lovgivning skal erstatningsbeløp være begrenset til kjøpesummen for det aktuelle produktet.

Tvistemål
Alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med kjøpsavtale, og som partene ikke selv kan komme til enighet om, skal avgjøres i henhold til norsk lov.