Content1 | col1

Økologisk

Med økologisk kjøtt kan du med trygghet vite hva du spiser. Alt dyra har spist kommer fra naturlige kilder, det har ikke blitt brukt sprøytemidler og det er strenge krav til den videre bearbeidingen av kjøttet. For Brødr Ringstad er det viktig å kunne tilby kjøtt fra en lokal økobonde som leverer prima storfekjøtt.

- Jeg liker en liten utfordring og litt ekstra spenning i hverdagen, så det var en kombinasjon av dette og et ønske om å skulle slippe å håndtere sprøytemidler som gjorde at vi la om til økologisk drift for 7 år siden, sier Tormod Kopperud som driver sitt økologiske gårdsbruk på Engen gård i Eidsberg kommune.

Det å drive økologisk jordbruk krever at du om våren ligger litt i forkant slik at det er åkeren og enga, og ikke ugrasset, som får overtaket. Belønningen er flotte kløverenger som omkranser Engen gård og som brukes som fôr til de 40 oksene som er på gården. 

Dyrene kommer til gården når de er rundt 3 måneder gammel og får være på gården til de er rundt 17 måneder. Her har de fri tilgang på fôr hele tiden og kan gå inn og ut av fjøset som de selv vil.

I tillegg til grass og kløver fra enga, fôres dyrene med egenprodusert korn som valses før det gis til dyra. Valsingen knuser kornet og frigjør næringsstoffene slik at dyrene får nyttegjort seg hele kornet på best mulig måte.