Content1 | col1

Spesialiteter

Brødr Ringstad har stor fokus på dyrevelferd og verdikjeden. Vi har derfor videreutviklet egne verdikonsepter som vi har kalt ”Gla'gris med krøll på halen”, ”Fransk storfe Blonde d'Aquitaine”, ”Fjellam fra Imsdalen” og ”Frittgående kalv”. Fôret og håndteringen av dyrene er viktig for at kvaliteten på kjøttet skal bli bra, og vi har derfor tett kontakt med våre leverandørbønder. Det er avtalt hva dyrene skal fôres med og hvordan levekårene skal være for å sikre at dyrene har det godt, og at vi får den beste kvaliteten på kjøttet i forhold til bl.a. størrelse, smak og kjøttfylde.

Gjennom våre konsepter kan vi gi kunden trygghet på at disse dyrene har blitt håndert på en dyrevelferdsmessig måte, og vi og våre kunder oppnår en fordel ved at råvarene er av høyeste kvalitet.